Služby

Molekulové metódy

 • De novo sekvenovanie transkriptómu
  • De novo Asembly
  • Anotácie (GO)
 • Sekvenovanie ncRNA
  • Profilácie expresie ncRNA
  • Charakterizácia, diferenciácia, predikcia známych a nových variantov ncRNA
 • 3C- RT-PCR – chromosome conformation capture PCR
 • Chip –RT-PCR  chromatin imuno precipitation RT-PCR
 • Bioinformatické analýzy dát
  • Charakterizácia, diferenciácia, predikcia známych a nových variantov ncRNA
  • Detekcia aktívnych transkriptov
  • Analýza zmien expresie s použitím strojového učenia
  • Gene ontology

Dátové analýzy

 • Popisná štatistika dát
 • Vzťahová štatistika
 • Multifaktorové analýzy

Vývoj prototypu mobilných aplikácií

 • Spracovanie telemetrických dát pre identifikáciu funkčných ochorení
 • Spracovanie obrazových dát pre správne vykonávanie logopedických cvičení